Údržba a čištění hřišť s umělou trávou

Součástí péče o naše zákazníky a jejich sportoviště je údržba a čištění hřišť s umělou trávou. Klientům nabízíme dva stupně čištění – „suchou a mokrou“ variantu.

 

  • „Suchá“ varianta údržby sportoviště je poměrně rychlá. Jde o mechanické pročištění a provzdušnění křemičitého vsypu, případně dosypání křemičitého písku. Zlepší se tak odrazové podmínky i celkový vzhled umělého hřiště.

 

  • „Mokrá“ varianta údržby sportoviště je časově náročnější. Zbavíme se při ní části křemičitého vsypu, který je po určité době zanesen spadem (prach, biologický odpad, pil) a esteticky a kvalitativně nevyhovuje. Po vyčištění a dosypání nové vrstvy se celý povrch barevně oživí a spolu se souvisejícím zlepšením odrazových vlastností získá na herní pohodě. Tato úprava má též vliv na delší životnost povrchu.